miercuri, 8 aprilie 2009

देस्प्रे अ da
Sfântul Vasile cel Mare arată că Duhul Sfânt „e total prezent în fiecare şi peste tot. Împărtăşindu-Se, El nu suferă împărţire. Când ne împărtăşim din El, nu încetează a rămâne întreg. Ca o rază de soare care produce bucurie tuturor în aşa fel încât fiecare crede că el singur profită de ea, în vreme ce această rază luminează pământul şi marea şi străbate cerul, tot aşa Duhul Se află în fiecare din aceia care-L primesc... şi se împărtăşesc după măsura şi capacităţile lor, căci pentru posibilităţile Duhului nu e măsură“.

Niciun comentariu: